0912232334

Đào tạo kỹ năng bán và chăm khách hàng hiệu quả cho Công Ty HP

Tại TP HCM, Công Ty HP  đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình “Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Hiệu Quả

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

Đào tạo kỹ năng bán và chăm khách hàng hiệu quả cho Công Ty HP by Cuộc Sống Đúng Nghĩa

 

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}