0912232334

Đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng TP.HCM khóa 8-10-2016

Đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng TP.HCM khóa 8-10-2016

Ngày 8 và 9 tháng 10 năm 2016 tại TPHCM, Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Public Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng Hiệu Quả dành cho các Anh Chị Học viên tại khu vực phía Nam

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 

Đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng TP.HCM khóa 8-10-2016 hình ảnh lớp học

Cuoc Song Dung Nghia
{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}