0912232334

Đào tạo “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng” tại Hà Nội

Ngày 15 / 09 / 2014 tại Chi Nhánh Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình ” Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng ” 

Một số hình ảnh từ Chương trình :

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}