0912232334

Đào tạo “Kỹ năng bán hàng” cho Sacombank Chi nhánh Lào

Ngày 11 và 12 tháng 05 năm 2013, Ngân Hàng Sacombank phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng cho toàn thể nhân viên tại Chi Nhánh Lào – Thủ Đô Vientiane.

Khóa đào tạo kỹ năng bán hàng do Chuyên gia, Diễn giả Trần Đình Tuấn đào tạo, khóa huấn luyện kỹ năng bán hàng cho toàn thể nhân viên của Sacombank chi nhánh Lào diễn ra thành công tốt đẹp,  Chuyên gia đào tạo bán hàng Trần Đình Tuấn mang đến một không khí phấn khởi, chia sẻ nhiều trải nghiệm quý giá và giá trị trong nghề bán hàng.

Một số hình ảnh tại khóa đào tạo bán hàng:

Diễn giả trao đổi cùng học viên

Không gian đào tạo phong cách mới

Diễn giả cùng học viên bàn luận về những vấn đề trong quá trình bán hàng

Thực hành 1 đối 1 trong bán hàng

Học viên giải quyết tình huống theo cách riêng từng nhóm

Diễn giả Trần Đình Tuấn luôn theo sát quá trình thực hành của học viên

Học viên, ban lãnh đạo Sacombank Lào và Diễn giả cùng chụp hình lưu niệm

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}