0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng Cho Công ty trang sức Pranda

Ngày 27/02/2013, Công ty trang sức Pranda đã phối hợp với Cuộc Sống Đúng Nghĩa thực hiện chương trình “ Kỹ năng bán hàng cho Công ty dưới sự hướng dẫn và đào tạo bới Chuyên gia Trần Đình Tuấn

Công ty Pranda là công ty có 100% đầu tư nước ngoài, hoạt động trong lĩnh vực: Nữ Trang , Trang Sức Thời Trang Xi , Mạ-Sản Xuất & Bán Buôn

Khóa đào tạo bán hàng hiệu quả cho nhân viên Công ty diễn ra trong không khí phấn khích, tràn đầy năng lượng năm mới, với không khí của đầu năm mới chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng đạt hiệu quả ngoài sự mong đơi. Chuyên gia, Diễn giả Trần Đình Tuấn đã truyền lửa bán hàng đến toàn thể nhân viên, chia sẻ những trải nghiệm quý giá và vô cùng cần thiết với người bán hàng chuyên nghiệp, người bán hàng hiệu quả.

Sau đây là một số hình ảnh đào tạo:

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}