0912232334

Đào tạo “Kỹ Năng Bán hàng” cho Công Ty HP khu vực phía Nam

Ngày 23 / 07 / 2014 tại TPHCM, Công Ty HP đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng dành cho các nhân viên của các Cửa Hàng tại Khu vực phía Nam.
Chương trình nhằm giúp đội ngũ bán hàng nâng cao khả năng giao tiếp và xử lý các tình huống trong quá trình bán hàng. Trong Chương trình các Anh Chị đã cùng nhau phân tích những khó khăn đang gặp phải để đưa ra các giải pháp tối ưu trong việc tiếp cận, trình bày và thuyết phục các khách hàng.
Bên cạnh, các Anh Chị được đóng vai vào các tình huống thực tế đang diễn ra tại Cửa hàng và được Chuyên gia trực tiếp góp ý, chỉnh sửa để rút ra những bài học cho tất cả các Anh Chị học viên.
Sau Chương trình này,  ngày 25 / 07 / 2014 Công Ty HP tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng dành cho các nhân viên của tại Khu vực phía Bắc.
Một số hình ảnh đào tạo từ chương trình:

Các Chương trình đào tạo thường xuyên đào tạo tại Doanh nghiệp:

Kỹ năng bán hàng  – Kỹ năng giao tiếp – Kỹ năng thuyết trình – Kỹ năng làm việc nhóm

Xem thêm thông tin Cuộc Sống Đúng Nghĩa tại:

www.cuocsongdungnghia.com – Facebook.com/Cuocsongdungnghiagroup –Youtube.com/cuocsongdungnghia

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}