0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng Cho Công Ty CP Mỹ Phẩm Việt

Ngày 06 và 07 tháng 10 năm 2012 Công Ty Mỹ Phẩm Việt đã phối hợp với Trung Tâm Tư Vấn và Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình “ Kỹ Nang Bán Hàng Chuyên Nghiệp “ cho toàn bộ các Cán Bộ Quản Lý Khu Vực của toàn Công ty

Đầu Chương trình, Chuyên gia cùng chia sẻ về nhận thức về việc bán hàng trong vai trò là những người quản lý. Bên cạnh Chuyên gia cũng chia sẻ thêm với các Anh Chị một số kỹ năng giao tiếp hỗ trợ trong việc bán hàng và phục vụ khách hàng việc quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi, khen ngợi…

Tiếp đó, các học viên cùng đóng vai trong các tình huống bán hàng. Tất cả mọi người cùng đóng góp chia sẻ ý kiến và quan điểm của mình trong các tình huống của mỗi nhóm. Sau đó Chuyên gia đúc kết lại phương pháp để có thể xử lý các tình huống khó xử bao gồm ba bước : đồng cảm với khách hàng, đưa ra những bằng chứng để thuyết phục khách hàng và cuối cùng là chia sẻ cùng họ những giải pháp tối ưu trong khả năng mà mình có thể làm được

Phần cuối cùng của Chương trình, Chuyên gia đã giúp cho các Anh Chị nhận biết được các tín hiệu mua hàng mà người mua thường thể hiện cũng như những kỹ thuật để chốt thương vụ nhằm đạt được các mục tiêu bán hàng đã đề ra

Một số hình ảnh tiêu biểu trong khóa đào tạo:

Chuyên gia Trần Đình Tuấn chia sẻ kỹ năng đến học viên

Các học viên được Chuyên gia Trần Đình Tuấn hướng dẫn nhiệt tình

Các học viên cùng nhau hát những bài hát tạo động lực

 

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}