0912232334

Đào tạo kèm cặp Kỹ Năng Trình Bày cho Cán Bộ Quản Lý của Ngân Hàng Bắc Á

Ngày 22 tháng 03 năm 2015 tại Hà Nội, Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức khóa đào tạo kèm cặp Kỹ Năng Trình Bày cho các Anh Chị Cán Bộ Quản Lý của Ngân Hàng Bắc Á.
Một số hình ảnh từ Chương trình :
Đăng ký đào tạo INHOUSE  

 

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}