0912232334

Đào Tạo kèm cặp cho Đội Ngũ Quản Lý Phòng Marketing của Công ty Vinamilk

Công Ty Vinamilk phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Khoá Đào Tạo kèm cặp cho Đội Ngũ Quản Lý Phòng Marketing của Công ty

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :Cuộc Sống Đúng Nghĩa’s Slidely by Slidely Slideshow

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}