0912232334

Đào Tạo Bệnh Viện 108 lần 9: Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống cho Điều Dưỡng

Ngày 23 tháng 08 năm 2016 tại Hà Nội, Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108 đã tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Xử Lý Tình Huống cho toàn thể các Điều Dưỡng Viên của Bệnh Viện
Quý Doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo Inhouse liên hệ qua Hotline: 0916.720000 (Vân Anh) hoặc Email: daotao@kynang.edu.vn
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 
{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}