0912232334

Đào Tạo Đàm Phán Thương Lượng ĐH Quốc Tế HCM

Ngày 25/02/2013, Trường  Đại Học Quốc Tế Tp.HCM đã phối hợp với Cuộc Sống Đúng Nghĩa thực hiện chương trình “Kỹ năng đàm phán thương lượng” cho sinh viên của Trường.

Khóa đào tạo kỹ năng đàm phán thương lượng được sự hướng dẫn và đào tạo bới Chuyên gia Trần Đình Tuấn.
Chương trình đã đem lại nhiều kiến thức rất cần thuyết cho sinh viên Đại Học Quốc Tế trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu, thông qua khóa đào tạo. Tuy thời gian đào tạo không nhiều nhưng những giá trị mang lại cho sinh viên ĐH Quốc Tế nhiều kỹ năng chuyên sâu về đàm phán thương lượng từ chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong đàm phán thương lượng.

Khóa đào tạo đã diễn ra rất sôi động và tràn đầy năng lượng với Sinh viên trường và Chuyên gia

Sau đây là một số hình ảnh đào tạo:

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}