0912232334

Đào tạo Chương trình ” Kỹ Năng Làm Việc Nhóm ” tại Công ty Hi-Tech Wires Asia

Ngày 9, 10 và 11 tháng 6 năm  2014 tại Bình Dương, Công ty Hi-Tech Wires Asia (Pháp ) đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình ” Kỹ Năng Làm Việc Nhóm ” cho các Cán Bộ Quản Lý của Công Ty
Chương trình nhằm giúp cho các Trưởng Bộ Phận tăng cường sự gắn kết và thấu hiểu lẫn nhau trong quá trình hoàn thành những mục tiêu chung của Công ty. Các Anh Chị đã được nêu ra những khó khăn thực tế trong việc phối hợp và cùng với Chuyên gia phân tích, mổ xẻ các vấn đề nhằm rút ra các giải pháp tối ưu cho việc liên kết trong các quy trình công việc
Bên cạnh, các Anh Chị còn được tham gia vào một hoạt động để cùng nhau thực hiện các mục tiêu ngay tại lớp và rút ra những bài học từ việc hoạch định, cách phân công , sắp xếp, biết khai thác các nguồn lực cũng như luôn kiểm soát tốt trong suốt tiến trình triển khai công việc.  Đồng thời, các Anh Chị cần chú ý đến việc động viên và tạo động lực cho nhau khi có những vấn đề khó khăn phát sinh hoặc khéo léo trong việc giải quyết các xung đột của nhóm.
Cuối cùng, các Anh Chị đã được Chuyên gia hướng dẫn các công cụ thiết yếu để  mỗi người có thể chủ động giải quyết các vấn đề của chính cá nhân và Công ty.
Một số hình ảnh đào tạo tại chương trình:

Một số khóa học kỹ năng mềm tại Cuộc Sống Đúng Nghĩa thường xuyên đào tạo và khai giảng:

Kỹ năng bán hàng  – Kỹ năng giao tiếp – Kỹ năng thuyết trình – Kỹ năng làm việc nhóm

Xem thêm thông tin Cuộc Sống Đúng Nghĩa tại:

www.cuocsongdungnghia.com – Facebook.com/Cuocsongdungnghiagroup –Youtbue.com/cuocsongdungnghia

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}