0912232334

Đào Tạo Chương Trình Khẳng Định Bản Thân Cho ĐH Kinh Tế – Luật

Ngày 07 tháng 10 năm 2012, Trường Đại Học Kinh Tế Luật đã phối hợp với Chuyên gia Trần Đình Tuấn – Người Sáng Lập Công Ty Tư Vấn và Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Tự Khẳng Định Bản Thân cho toàn bộ Sinh Viên năm 2 của Trường Đại Học Kinh Tế Luật.

Đầu Chương trình, Chuyên gia đã cho các Bạn thấy được khả năng tiềm ẩn bên trong của mỗi người. Tiếp đến, Chuyên gia cùng các Bạn phân tích và mổ xẻ những nguyên nhân khiến cho nhiều Bạn đánh mất nhiều thời gian quý báu của mình khi ngồi trên ghế giảng đường. Bên cạnh các Bạn còn được chia sẻ cách thức để có thể định hướng và hoạch định cho cuộc đời của mình thông qua việc vạch rõ mục tiêu với những kế hoạch hành động cụ thể

Cuối Chương trình, Chuyên gia đã đúc kết và chuyển giao cho các Bạn những công cụ hành động để các Bạn có thể tự quản trị cuộc đời, tự đo lường các kết quả của mình trên hành trình khẳng định giá trị của bản thân

Một số hình ảnh tại khóa đào tạo:

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}