0912232334

Đào Tạo Cho VCCI Năm 2012

Cuộc Sống Đúng Nghĩa phối hợp cùng phòng thương mại VCCI tổ chức đào tạo” kỹ năng quản lý hồ sơ hiệu quả cho toàn thể nhân viên công ty.

Một số hình ảnhtiêu biểu:

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}