0912232334

Chương trình Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình dành cho các Anh Chị khối Quản Lý của Ngân Hàng Sacombank tại Hà Nội

Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 04 năm 2015 tại Hà Nội, Ngân Hàng Sacombank đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình dành cho các Anh Chị khối Quản Lý tại khu vực Phía Bắc.
Một số hình ảnh từ Chương trình :
Đăng ký đào tạo INHOUSE  
{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}