0912232334

Chương trình đào tạo Sống Để Yêu Thương Và Chia Sẻ cho Hệ Thống Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức

Tại Đồng Khởi Palace – Thành Phố Bến Tre, Hệ Thống Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo “Sống Để Yêu Thương Và Chia Sẻ” dành cho tất cả đội ngũ lý và nhân viên của Công Ty

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

Hình ảnh đào tạo Hệ Thống Nha Khoa Tâm Đức by Cuộc Sống Đúng Nghĩa

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}