0912232334

Chương trình đào tạo ” Kỹ Năng Tư Vấn Hiệu Quả ” cho Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tài Chính Hà Nội Vàng (HGI )

Ngày 30 tháng 05 năm 2014 tại Tòa Nhà Artex – Hà Nội, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tài Chính Hà Nội Vàng ( HGI ) đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo ” Kỹ Năng Tư Vấn Hiệu Quả “ cho toàn thể các Anh Chị đang thực hiện công tác tư vấn tại Công ty.
Chương trình nhằm giúp cho các Anh Chị nâng cao kỹ năng tư vấn để luôn tạo ra được sự thuyết phục trong việc trình bày các dịch vụ của Công ty trước nhiều khách hàng.
Chuyên gia đã giúp cho các Anh Chị hiểu sâu bản chất của nghề tư vấn cũng như hướng dẫn những cách thức cụ thể giúp để các Anh Chị vận dụng các kỹ thuật tư vấn trong công việc thực tế của mỗi người.
Một số hình ảnh từ Chương trình :

Các Chương trình đào tạo thường xuyên đào tạo tại Doanh nghiệp:

Kỹ năng bán hàng  – Kỹ năng giao tiếp – Kỹ năng thuyết trình – Kỹ năng làm việc nhóm

Xem thêm thông tin Cuộc Sống Đúng Nghĩa tại:

www.cuocsongdungnghia.com – Facebook.com/Cuocsongdungnghiagroup –Youtbue.com/cuocsongdungnghia

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}