0912232334

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Thuyết Trình dành cho Bộ Phận chủ chốt của Công Ty Evergreen

Ngày 11 tháng 04 năm 2015 tại TPHCM, Công Ty Evergreen đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Thuyết Trình dành cho một số Bộ Phận chủ chốt của Công ty.
Một số hình ảnh từ Chương trình :

Các Chương trình đào tạo thường xuyên đào tạo tại Doanh nghiệp:

đào tạo bán hàng  – Kỹ năng giao tiếp – đào tạo thuyết trình – Kỹ năng làm việc nhóm

Xem thêm thông tin Cuộc Sống Đúng Nghĩa tại:

www.cuocsongdungnghia.com – Facebook.com/Cuocsongdungnghiagroup –Youtube.com/cuocsongdungnghia

Đăng ký đào tạo INHOUSE  
{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}