0912232334

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Rèn Luyện Tinh Thần Kỷ Luật – Trung Tâm Hỗ Trợ Thanh Niên Công Nhân Tỉnh Bình Phước

Tại Hà Nội, TRUNG TÂM HỖ TRỢ THANH NIÊN CÔNG NHÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức  Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Rèn Luyện Tinh Thần Kỷ Luật” cho toàn thể đội ngũ công nhân viên của trung tâm.

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 

Chương trình diễn ra dưới sự chia sẻ trực tiếp từ thầy Trần Đình Tuấn.

Thầy Tuấn tương tác với học viên bằng các hoạt động thực tế.

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}