0912232334

Chương trình Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả cho Tập Đoàn ECCO Việt Nam

Tại Bình Dương, Tập Đoàn ECCO Việt Nam đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào Tạo “Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả” dành cho các Cán Bộ Quản Lý của Tập Đoàn
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

Hình ảnh Cuộc Sống Đúng Nghĩa đào tạo cho đội ngũ quản lý Tập Đoàn ECCO

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}