0912232334

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Chuyên Nghiệp

Ngày 17 tháng 10 năm 2016 tại TP Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo Public Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Chuyên Nghiệp dành cho các Anh Chị tại khu vực phía Bắc

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

chương trình đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình by Slidely Slideshow

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}