0912232334

Chương trình đào tạo Kỹ Năng giao tiếp và Kỹ năng phỏng vấn – tuyển dụng cho Đại học FPT

Từ ngày 25 / 08 đến 29 / 08, Đại Học FPT đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng giao tiếp và Kỹ năng phỏng vấn – tuyển dụng dành cho toàn bộ Sinh Viên năm 4 của Trường.
Một số hình ảnh từ Chương trình :

Các Chương trình đào tạo thường xuyên đào tạo tại Doanh nghiệp:

Kỹ năng bán hàng  – Kỹ năng giao tiếp – Kỹ năng thuyết trình – Kỹ năng làm việc nhóm

Xem thêm thông tin Cuộc Sống Đúng Nghĩa tại:

www.cuocsongdungnghia.com – Facebook.com/Cuocsongdungnghiagroup –Youtube.com/cuocsongdungnghia

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}