0912232334

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng tại Hà Nội

Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 03 năm 2015 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng cho các Anh Chị Học Viên tại Khu Vực Phía Bắc
Một số hình ảnh từ Chương trình :

Các chương trình đào tạo thường xuyên tại doanh nghiệp

đào tạo bán hàng  – Kỹ năng giao tiếp – đào tạo thuyết trình – Kỹ năng làm việc nhóm

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}