0912232334

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng 16/03 – 20/03 tại TP.HCM

Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 03 năm 2015 tại TP. Hồ Chí Minh, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng cho các Anh Chị Học Viên tại Khu Vực Phía Nam

Một số hình ảnh của chương trình:

 

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}