0912232334

Chương trình đào tạo cho MOBIFONE khu vực phía nam Lần 2

Tại Hồ Chí Minh, Mobifone khu vực phía nam đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức  Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Thuyết phục khách hàng” cho toàn thể tư vấn viên khu vực phía nam của mạng Mobifone lần 2.

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 

Chương trình đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng hiệu quả cho đội ngũ tư vấn viên của Mobifone lần 2 dưới sự chia sẻ của Diễn Giả Trần Đình Tuấn.

Nhiều hoạt động trải nghiệm cùng giảng viên tại lớp học.

Trao Quà và chụp hình cùng giảng viên cuối khoá.

80 Anh Chị Tổng đài viên học lần 2.

Các chương trình đào tạo inhouse Cuộc Sống Đúng Nghĩa thường xuyên tổ chức cho Doanh Nghiệp.

Liên hệ qua hotline: 0916.72.0000 hoặc qua email: daotao@kynang.edu.vn để trao đổi, tư vấn, thiết kế chương trình phù hợp cho quý doanh nghiệp.

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}