0912232334

Chương trình đào tạo cho Công Ty TNHH Giày Hân Xương Việt Nam

Tại Hồ Chí Minh, Công Ty  TNHH Giày Hân Xương Việt Nam đã phối hợp với Trung Tâm Tư vấn và Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức  Chương trình đào tạo “Kỹ Năng làm việc nhóm Hiệu Quả” cho các Anh Chị tổ trưởng, quản lý của Công Ty.

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 

Lớp học diễn ra dưới sự chia sẻ của thầy Trần Đình Tuấn.

Những hoạt động thực tế giúp các Anh Chị học viên gắn kết nâng cao tinh thần đội ngũ.

Các chương trình đào tạo inhouse Cuộc Sống Đúng Nghĩa thường xuyên tổ chức cho Doanh Nghiệp.

Liên hệ qua hotline: 0916.72.0000 hoặc qua email: daotao@kynang.edu.vn để trao đổi, tư vấn, thiết kế chương trình phù hợp cho quý doanh nghiệp.

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}