0912232334

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY GREENLAND CITY

Tại TPHCM, Công Ty GreenLand CiTy đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình “Tạo Động Lực Và Gắn Kết Đội Ngũ” cho toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}