0912232334

Chương trình đào tạo cho công ty giày Hân Xương tại Bình Dương

Tại Bình Dương, Công Ty Giày Hân Xương  đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình “Truyền lửa và tạo động lực“ cho các Anh,  chị quản lý cấp trung của công ty.

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

Chương trình đào tạo cho công ty giày Hân Xương tại Bình Dương by Cuộc Sống Đúng Nghĩa

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}