0912232334

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY AN BA

Tại TPHCM, Công Ty AnBa đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình “Kỹ Năng Giao Tiếp Và Phục Vụ Khách Hàng” cho toàn thể Đội ngũ của Công ty
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}