0912232334

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng giao tiếp thuyết phục” cho BIDV Bình Dương

Tại Binh Dương, BIDV Bình Dương phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình “Kỹ Năng Giao Tiếp Thuyết Phục” cho các Bộ phận của Ngân Hàng
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}