0912232334

Chương trình Kỹ Năng Giao Tiếp, Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng cho công ty UNI- PRESIDENT

Ngày 17 và 18 tháng 11 năm 2014 tại Thành Phố Bình Dương, Công Ty Uni – President phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Giao Tiếp, Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng dành cho tất các các nhân viên bán hàng của Công Ty trên toàn quốc
Sau các Chương trình đã phối hợp trong năm 2013, đây là năm thứ hai liên tiếp Công Ty Uni – President đã lựa chọn Trung Tâm Đào tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa để đào tạo cho các nhân viên và quản lý kinh doanh của mình.
Một số hình ảnh đào tạo tại Chương trình:

Các Chương trình đào tạo thường xuyên đào tạo tại Doanh nghiệp:

đào tạo bán hàng  – Kỹ năng giao tiếp – đào tạo thuyết trình – Kỹ năng làm việc nhóm

Xem thêm thông tin Cuộc Sống Đúng Nghĩa tại:

www.cuocsongdungnghia.com – Facebook.com/Cuocsongdungnghiagroup –Youtube.com/cuocsongdungnghia

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}