0912232334

Đào tạo kỹ năng Bán hàng và Chăm sóc khách hàng tại TPHCM

Từ ngày 15- 19/09/2014 Trung tâm đào tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Khóa Kỹ năng Bán hàng và Chăm sóc khách hàng cho các học viên đăng ký tại TPHCM.

Chương trình nhằm đem lại cho các bạn những kỹ năng cần thiết và thực tế để giải quyết công việc Bán hàng và Chăm sóc khách hàng cũng nhằm định hướng lại về nghề Bán hàng.

Một số hình ảnh đào tạo của chương trình

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}