Hoạt động đạo tạo Public

Các chương trình đào tạo kỹ năng tại Cuộc Sống Đúng Nghĩa phù hợp cho người đi làm trang bị những kỹ năng xử lý tình huống thực tế và những đối tượng sinh viên muốn tiếp cận, trang bị những kỹ năng cần thiết hội nhập môi trường doanh nghiệp. Khai giảng thường xuyên hàng tháng tại Hà Nội và TP.HCM

Đăng ký khóa học public