0912232334

Hình Ảnh Đào tạo tại Toyota Tân Cảng

Tại Trụ Sở Chính, Công Ty Toyota Tân Cảng tiếp tục phối hợp cùng Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp dành cho toàn bộ các Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng của Công ty

Hình ảnh của khóa đào tạo:

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}