0912232334

Hình Ảnh Đào Tạo ĐH Kinh Tế – Tài Chính

Ngày 25/10 /2011 là một ngày học tập thú vị đối với các bạn sinh viên trường Đại học Kinh tế -Tài Chính Tp,HCM khi cùng chuyên viên huấn luyện kỹ năng Trần Đình Tuấn khám phá, trải nghiệm chuyên

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}