0912232334

Hình Ảnh Đào Tạo ĐH Kinh Tế- Luật HCM

Trong chương trình đào tạo tháng 10/2011Cuộc Sống Đúng Nghĩa (CSĐN) đã phối hợp với Bộ phận Đào tạo Kỹ năng – Trung tâm Tư vấn hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp của trường Đại Học Kinh tế Luậtcung cấp các chương trình đào tạo kỹ năng cho sinh viên của Trường và khối các trường Đại học tại Khu vực Làng Đại học Thủ Đức.

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}