0912232334

Kỹ năng xây dựng mục tiêu

Mục tiêu có khác gì so với mục đích ? tầm quan trọng của mục tiêu như thế nào ? cách xây dựng mục tiêu, hay kỹ năng xây dựng mục tiêu dài hạn và ngắn hạn như thế nào hiệu quả là những nội dung chia sẻ của Chuyên gia Nguyễn Hoàng Chiêu Anh trong video dưới. Từ đó mọi người  nhận thấy được tầm quan trọng của kỹ năng mềm, ứng dụng kỹ năng mềm trong Cuộc sống, Công việc một cách hiệu quả.

Video kỹ năng xây dựng mục tiêu:

 

Xem thêm các video khác: Kỹ năng từ chối thuyết phục Kỹ năng thuyết phục hiệu quả

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}