0912232334

Kỹ năng từ chối thuyết phục

Trong giao tiếp ứng xử, từ chối sao cho thuyết phục người nghe, vừa hợp tình, hợp lý làm cho người bị từ chối hài lòng là điều không dễ. Nhưng với kinh nghiệm giao tiếp thường xuyên, kỹ năng giao tiếp được rèn luyện liên tục thì khả năng giao tiếp, từ chối của bạn sẽ ngày càng thuyết phục và hiệu quả. Hãy xem video dưới Chuyên gia Trần Đình Tuấn, cùng các chuyên gia Vương Hữu Hùng , Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, chia sẻ kỹ  năng xử lý tình huống từ chối như thế nào ?

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}