0912232334

Kỹ năng nói lời cảm ơn

Cảm ơn vì một điều gì ?  Cảm ơn vì ai đó đã giúp đỡ, cảm ơn vì ai đó đã tặng quà, cảm ơn vì một câu nói mà làm thay đổi cách suy nghĩ, cách hành động,… Lời cảm ơn tuy dễ nhưng khó, và đó cũng là một kỹ năng sống cần thiết cho cuộc sống và công việc. Dưới đây là video chia sẽ cách vận dụng và nói lời cảm ơn hiệu quả từ Chuyên gia đào tạo phát triển năng lực cá nhân Diễn giả Trần Đình Tuấn.

Video kỹ năng nói lời cảm ơn:

Xem thêm video kỹ năng khác:

Kỹ năng xây dựng mục tiêu – Kỹ năng từ chối thuyết phục

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}