0912232334

bán hàng thành công nhờ chốt sale

Bất cứ làm việc gì cũng phải cần có đủ điều kiện, và các bước thực hiện theo đúng qui trình. Thiếu mất một nguyên phụ liệu hay thực hiện không theo thứ tự qui trình, thì việc làm đó chắc chắn sẽ không kết quả hoàn thiện. Để bán được hàng cũng theo qui luật này. Mỗi công đoạn trong qui trình bán hàng là 1 bước “chốt Sales”. Để hiểu rõ hơn cách bán hàng thành công nhờ chốt sales, chúng tôi mời anh chị hãy đọc tiếp.

Đầu tiên, anh chị vui lòng định nghĩa chính xác chữ “chốt sales”,

Ví dụ: Ở giai đoạn truyền thông,

Nếu dùng điện thoại đặt cuộc hẹn, vậy mục tiêu của việc gọi điện thoại là hẹn cho được, hẹn được giờ và địa điểm gặp là đã chốt sales xong.

Nếu dùng email, số lượng người liên hệ lại, số người đăng ký đúng như kế hoạch, vậy là đã chốt sales xong.

Hoàn tất giai đoạn truyền thông.

Vậy chốt sales có nghĩa là đạt được mục đích mong muốn sau khi thực hiện một bước trong qui trình. Vậy anh chị có đồng ý rằng bán hàng thành công nhờ chốt sales thành công từng giai đoạn trong qui trình bán hàng không?

Thứ hai, anh chị cũng cần biết trong qui trình bán hàng có bao nhiêu giai đoạn cần phải được chốt sales thành công. Nhằm giúp các anh chị nắm bắt đầy đủ kiến thức, qui trình bán hàng chuyên nghiệp, anh chị vui lòng nhấp vào đây.

Trong khuông khổ bài viết này, chúng tôi không đề cập sâu đến toàn bộ qui trình, chúng tôi tập trung đào sâu cách thức một người bán hàng cần phải chuẩn bị thật kỹ những gì trước khi đến gặp trực tiếp khách hàng như đã hẹn để anh chị thấy rõ bán hàng thành công nhờ chốt sales như thế nào.

Đây là bước trình bày sản phẩm hoặc dịch vụ của anh chị.

Là người bán hàng, anh chị cần phải có những kỹ năng sau:

Nghệ thuật đặt câu hỏi trong giao tiếp bán hàng để khơi gợi nhu cầu của khách.

Hiểu rõ tâm lý khách hàng

Khả năng trình bày tốt về sản phẩm – dịch vụ.

Khả năng biến lời từ chối của khách hàng thành lời đồng ý mua hàng.

Khả năng “chốt hợp đồng” (khả năng làm cho khách hàng ra quyết định mua hàng)

Để có những kỹ năng này, anh chị cần 1 bộ hồ sơ năng lực và thông tin về sản phẩm để minh hoạ với khách hàng.

Ngoài khả năng, ngoài những công cụ đem theo, anh chị còn phải chú trọng đầu tư và trang phục cho phù hợp với loại khách hàng anh chị sẽ tiếp xúc.

Ở giai đoạn này, nếu anh chị có thể xác định được mục tiêu gặp, sau khi gặp mà đạt được mục tiêu đó là xem như đã chốt Sales xong. Vì không nhất thiết làm cho người khách phải trả tiền mua hàng ngay lần gặp đầu, mới là chốt sales thành công. Vì theo qui trình, có những sản phẩm, lần gặp đầu chưa phải là lần chốt Hợp đồng, lấy tiền được của khách.

Do vậy khi bán hàng thành công nhờ chốt sales, cần phải xác định rõ đâu là mục tiêu của từng giai đoạn, để biết cách chốt sales đúng cách.

Cho thành công của anh chị

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}