Kỹ năng thuyết phục hiệu quả

Kỹ năng thuyết phục hiệu quả

Thuyết phục khách hàng, thuyết phục bạn, thuyết phục đối tác, thuyết phục các nhà đầu tư, trình bày thuyết phục , … là những vấn đề trong công việc, và cuộc sống thường gặp phải trong giao tiếp ứng xử. Đê thuyết phục bất kỳ điều gì cần có kiến thức – kỹ năng – thái độ. Video  dưới đây Chuyên gia Trần Đình Tuần cùng các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng thuyết phục người nghe hiệu quả.