Khóa học bán hàng (22-24/8/2013)

Khóa học bán hàng (22-24/8/2013)

Ngày 22, 23 & 24/8/2013, Trung tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức lớp đào tạo Kỹ năng bán hàng với sự chia sẻ của Chuyên gia Lý Kiến Vinh.Các học viên đã có những trải nghiệm thú vị về bán hàng thông qua những bài tập tình huống và đóng vai.Bằng những trải nghiệm ngay trong giờ học giúp học viên có những cảm nhận thực tế những vấn đề cần xử lý.

Một số hình ảnh lớp học:

IMG 0904 300x240 Khóa học bán hàng (22 24/8/2013)IMG 0906 300x240 Khóa học bán hàng (22 24/8/2013)

(học viên khởi động.. 😀 )

IMG 0994 300x240 Khóa học bán hàng (22 24/8/2013)IMG 0967 300x240 Khóa học bán hàng (22 24/8/2013)

IMG 0933 300x240 Khóa học bán hàng (22 24/8/2013)IMG 0969 300x240 Khóa học bán hàng (22 24/8/2013)

 (học viên đang  thực hành nhóm)

IMG 1016 300x240 Khóa học bán hàng (22 24/8/2013)IMG 1017 300x240 Khóa học bán hàng (22 24/8/2013)IMG 0992 300x240 Khóa học bán hàng (22 24/8/2013)IMG 10241 300x240 Khóa học bán hàng (22 24/8/2013)

(giáo viên chỉ ra những điểm yếu cần phải khắc phục  và trình bày các giải quyết cho học viên ,cuối buổi cả lớp chụp ảnh lưu niệm)