Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử Cho Học Viên – 19/12/ 2013

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử Cho Học Viên – 19/12/ 2013

Ngày 19 tháng 12 năm 2013, tại Chi Nhánh Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo kèm cặp ” Kỹ năng giao tiếp hiệu quả ” cho các Học viên tại Hà Nội và các tỉnh lân cận

ky nang giao tiep 21 Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử Cho Học Viên   19/12/ 2013

Với sứ mệnh giúp cho người học nâng cao kỹ năng để phục vụ cho công việc và cuộc sống, hàng tháng Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức triển khai nhiều khóa đào tạo trên phạm vi toàn quốc nhằm đưa các kỹ năng thiết yếu đến với mọi vùng miền, mọi người dân Việt Nam

Một số hình ảnh từ Chương trình :

ky nang giao tiep Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử Cho Học Viên   19/12/ 2013

ky nang giao tiep 11 Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử Cho Học Viên   19/12/ 2013

 

ky nang giao tiep 31 Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử Cho Học Viên   19/12/ 2013