0916720000

Public

Mar
21

Đào Tạo kèm cặp Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Hiệu Quả khóa tháng 03/2016 tại Hà Nội

Ngày 12 và 13 tháng 06 năm 2016 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo kèm cặp Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng dành cho các Anh Chị tại khu vực phía Bắc tại Hà Nội Một số hình ảnh từ Chương […]

By CSĐN | Public
DETAIL
Mar
09

Kèm Cặp Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Hiệu Quả Tháng 03 Tại TP.HCM

Từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 03 năm 2016 tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo kèm cặp Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Hiệu Quả dành cho tất cả các Anh Chị Học viên tại khu vực phía Nam Một số hình ảnh […]

By CSĐN | Public
DETAIL
Mar
08

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Trình Bày Public Hà Nội 22-02-2016

Từ ngày 22 đến 25 tháng 02 năm 2016 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã triển khai Chương trình đào tạo kèm cặp Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình dành cho các Anh Chị Học Viên tại khu vực Phía Bắc ==>Tham khảo lịch khai giảng Public tháng […]

By CSĐN | Public
DETAIL
Jan
29

Đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Hiệu Quả cho học viên Hà Nội 01/2016

Ngày 16 tháng 01 năm 2016 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo Public Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Hiệu Quả dành cho các Anh Chị tại Khu Vực Phía Bắc Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

By CSĐN | Public
DETAIL
Jan
29

Đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Hiệu Quả cho học viên TP.HCM tháng 01/2016

Ngày 10 tháng 01 năm 2016 tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo kèm cặp Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Hiệu Quả cho các Anh Chị Học Viên tại Khu Vực Phía Nam Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : Xem […]

By CSĐN | Public
DETAIL
Dec
14

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Tháng 11 Tại TP.HCM

Ngày 09 tháng 12 năm 2015 tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình dành cho các Anh Chị tại Khu vực phía Nam Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : Hình ảnh khóa học kỹ năng […]

By CSĐN | Public
DETAIL
Dec
14

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Trình Bày Thuyết Phục Tháng 11 Tại Hà Nội

Ngày 28 tháng 11 năm 2015 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trinh cho toàn thể các Anh Chị Học Viên tại Khu vực Phía Bắc Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo tại Facebook: Cảm […]

By CSĐN | Public
DETAIL
Nov
10

Đào Tạo Public Hà Nội Tháng 10: Kỹ Năng Giao Tiếp Và Trình Bày Thuyết Phục

Ngày 12 tháng 10 năm 2015 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Chuyên Nghiệp dành cho các Anh Chị Học Viên tại Khu Vực Phía Bắc [su_box title=”Chương trình đào tạo Public sắp khai giảng” box_color=”#133c7e” title_color=”#ffffff”]Khóa […]

By CSĐN | Public
DETAIL
Nov
10

Đào Tạo Public Tại Hà Nội Tháng 09: Kỹ năng giao tiếp và trình bày hiệu quả

Ngày 20 tháng 09 năm 2015 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Hiệu Quả dành cho các Anh Chị Học Viên tại Khu Vực Phía Bắc [su_box title=”Chương trình đào tạo Public sắp khai giảng” box_color=”#133c7e” title_color=”#ffffff”]Khóa […]

By CSĐN | Public
DETAIL
Nov
10

Đào Tạo Public Tháng 09 tại TP.HCM: Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Hiệu Quả

Ngày 09 tháng 09 năm 2015 tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Hiệu Quả dành cho các Anh Chị tại khu vực Phía Nam [su_box title=”Chương trình đào tạo Public sắp khai giảng” box_color=”#133c7e” title_color=”#ffffff”]Khóa học kỹ năng […]

By CSĐN | Public
DETAIL
Aug
14

Đào tạo Kỹ năng Giao tiếp và Trình bày thuyết phục cho các học viên khu vực phía Nam

Ngày 10 đến ngày 13 tháng 8 năm 2015 Trung tâm Đào tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình Đào tạo “Kỹ năng Giao tiếp và Trình bày thuyết phục” cho các học viên đăng ký tại khu vực phía Nam. Chương trình diễn ra dưới sự hướng dẫn của chuyên gia […]

DETAIL
Jul
24

Đào tạo “Kỹ năng Giao tiếp và Trình bày thuyết phục” tại TPHCM

Từ ngày 06 đến 09 tháng 7 năm 2015 Trung tâm Đào tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình Đào tạo “Kỹ năng Giao tiếp và Trình bày thuyết phục”. Chương trình diễn ra dưới sự hướng dẫn của Chuyên gia đào tạo Trần Đình Tuấn Một số hình ảnh từ chương […]

DETAIL
Jun
26

Đào tại “Kỹ năng Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, bán hàng hiệu quả tại TPHCM

Từ ngày 23 tháng 26 đến 26 tháng 6  tại TP.HCM , Trung tâm Đào tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức chương trình Đào tạo “Kỹ năng Chăm sóc khách hàng hiệu quả, Bán hàng Chuyên nghiệp” dành cho các học viên khu vực phía Nam. Chương trình diễn ra dưới sự hướng dẫn của Chuyên […]

DETAIL
Jun
19

Đào tạo Kỹ năng Giao tiếp và trình bày Thuyết phục ngày 17- 20/06 tại Hà Nội

Từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 6 năm 2015 tại Hà Nội, Trung tâm đào tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức chương trình Đào tạo “Kỹ năng Giao tiếp và trình bày thuyết phục” cho các Anh Chị học viên khu vực phía Bắc, chương trình diễn ra dưới sự hướng dẫn […]

DETAIL
Page 5 of 9« First...34567...Last »