Đào Tạo Sinh Viên ĐH Kinh Tế Tài Chính HCM

Đào Tạo Sinh Viên ĐH Kinh Tế Tài Chính HCM

Ngày 25/10 /2011 là một ngày học tập thú vị đối với các bạn sinh viên trường Đại học Kinh tế -Tài Chính Tp,HCM khi cùng chuyên viên huấn luyện kỹ năng Trần Đình Tuấn khám phá, trải nghiệm chuyên đề kỹ năng sống vô cùng thiết thực đối với sinh viên: Kỹ năng quản lý thời gian.

Trong suốt khóa huấn luyên Diễn giả – Chuyên gia Trần Đình Tuấn  đã truyền tải những kiến thức bổ ích về quản lý thời gian đến toàn thể sinh viên trường Đại Học Kinh Tế – Tài Chính HCM

Hình ảnh tại khóa huấn luyện:

dien gia chuyen gia dao tao tran dinh tuan dai hoc kinh te tai chinh 1 Đào Tạo Sinh Viên ĐH Kinh Tế Tài Chính HCM

Diến giả – Chuyên gia Trần Đình Tuấn hướng dẫn từng học viên

dien gia chuyen gia dao tao tran dinh tuan dai hoc kinh te tai chinh 2 Đào Tạo Sinh Viên ĐH Kinh Tế Tài Chính HCM

Diến giả – Chuyên gia Trần Đình Tuấn tương tác với sinh viên

dien gia chuyen gia dao tao tran dinh tuan dai hoc kinh te tai chinh 3 Đào Tạo Sinh Viên ĐH Kinh Tế Tài Chính HCM

Diến giả – Chuyên gia Trần Đình Tuấn tương tác với sinh viên

dien gia chuyen gia dao tao tran dinh tuan dai hoc kinh te tai chinh 4 Đào Tạo Sinh Viên ĐH Kinh Tế Tài Chính HCM