Đào tạo Kỹ năng giao tiếp Trường ĐH Tài Chính Marketing

Đào tạo Kỹ năng giao tiếp Trường ĐH Tài Chính Marketing

Ngày 04/ 04 / 2013 Trường Đại Học Tài Chính Marketing kết hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Giao Tiếp Và Ứng Xử Trong Kinh Doanh cho các Bạn Sinh Viên của Trường. Chương trình nằm trong chuỗi trang bị các Kỹ năng cần thiết để giúp các Bạn có thể thích ứng và hội nhập với môi trường Doanh nghiệp sau khi ra Trường

 Một số hình ảnh của Chương trình :
tran dinh tuan dao tao dh tai chinh marketing 3 Đào tạo Kỹ năng giao tiếp Trường ĐH Tài Chính Marketing
Diễn giả Trần Đình Tuấn trình bày trước sinh viên về kỹ năng gia tiếp
tran dinh tuan dao tao dh tai chinh marketing 2 Đào tạo Kỹ năng giao tiếp Trường ĐH Tài Chính Marketing
Các bạn sinh viên làm bài tập nhóm
tran dinh tuan dao tao dh tai chinh marketing 4 Đào tạo Kỹ năng giao tiếp Trường ĐH Tài Chính Marketing
Các bạn sinh viên nghe chuyên gia trình bày
tran dinh tuan dao tao dh tai chinh marketing 5 Đào tạo Kỹ năng giao tiếp Trường ĐH Tài Chính Marketing
tran dinh tuan dao tao dh tai chinh marketing 6 Đào tạo Kỹ năng giao tiếp Trường ĐH Tài Chính Marketing
Diễn giả giải đáp vấn đề gặp phải trong giao tiếp
tran dinh tuan dao tao dh tai chinh marketing 8 Đào tạo Kỹ năng giao tiếp Trường ĐH Tài Chính Marketing
Diễn giả trao đổi cùng sinh viên tại buổi đào tạo
tran dinh tuan dao tao dh tai chinh marketing 10 Đào tạo Kỹ năng giao tiếp Trường ĐH Tài Chính Marketing
Diễn giả Trần Đình Tuấn (áo đen ở giữa) cùng các bạn sinh viên tại khoá đào tạo