Dao Tao Ky Nang Giao Tiep Tai Hoc Duong

Dao Tao Ky Nang Giao Tiep Tai Hoc Duong

Ngày 10 tháng 11 năm 2012 Trung tâm Học đường đã phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức chương trình “Kỹ năng giao tiếp”.

Một số hình ảnh tiêu biểu của lớp học:

dien gia tran dinh tuan phoi hop voi hoc duong dao tao ky nang giao tiep 1 Dao Tao Ky Nang Giao Tiep Tai Hoc Duong

dien gia tran dinh tuan phoi hop voi hoc duong dao tao ky nang giao tiep 2 Dao Tao Ky Nang Giao Tiep Tai Hoc Duong

dien gia tran dinh tuan phoi hop voi hoc duong dao tao ky nang giao tiep 4 Dao Tao Ky Nang Giao Tiep Tai Hoc Duong

dien gia tran dinh tuan phoi hop voi hoc duong dao tao ky nang giao tiep 7 Dao Tao Ky Nang Giao Tiep Tai Hoc Duong

dien gia tran dinh tuan phoi hop voi hoc duong dao tao ky nang giao tiep 8 Dao Tao Ky Nang Giao Tiep Tai Hoc Duong

dien gia tran dinh tuan phoi hop voi hoc duong dao tao ky nang giao tiep 71 Dao Tao Ky Nang Giao Tiep Tai Hoc Duong

dien gia tran dinh tuan phoi hop voi hoc duong dao tao ky nang giao tiep 6 Dao Tao Ky Nang Giao Tiep Tai Hoc Duong