Chương trình Đào Tạo Kỹ năng Giao tiếp và trình bày thuyết phục tại TPHCM

Chương trình Đào Tạo Kỹ năng Giao tiếp và trình bày thuyết phục tại TPHCM

Ngày 19 tháng 01 năm 2015, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình ” Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình ”  dành cho các Anh Chị Học Viên tại khu vực phía Nam

Một số hình ảnh từ Chương trình :
IMG 0090 Chương trình Đào Tạo Kỹ năng Giao tiếp và trình bày thuyết phục tại TPHCMIMG 0094 Chương trình Đào Tạo Kỹ năng Giao tiếp và trình bày thuyết phục tại TPHCMIMG 0096 Chương trình Đào Tạo Kỹ năng Giao tiếp và trình bày thuyết phục tại TPHCMIMG 0097 Chương trình Đào Tạo Kỹ năng Giao tiếp và trình bày thuyết phục tại TPHCMIMG 0099 Chương trình Đào Tạo Kỹ năng Giao tiếp và trình bày thuyết phục tại TPHCMIMG 0103 Chương trình Đào Tạo Kỹ năng Giao tiếp và trình bày thuyết phục tại TPHCM

Các Chương trình đào tạo thường xuyên đào tạo tại Doanh nghiệp:

đào tạo bán hàng  – Kỹ năng giao tiếp – đào tạo thuyết trình – Kỹ năng làm việc nhóm

Xem thêm thông tin Cuộc Sống Đúng Nghĩa tại:

www.cuocsongdungnghia.com – Facebook.com/Cuocsongdungnghiagroup –Youtube.com/cuocsongdungnghia