Chương trình Đào tạo Kỹ năng Giao tiếp và Trình bày thuyết phục tại Hà Nội

Chương trình Đào tạo Kỹ năng Giao tiếp và Trình bày thuyết phục tại Hà Nội

Ngày 24 tháng 01 năm 2015 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương Trình Đào TạoKỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Chuyên Nghiệp ” cho toàn thể các Học Viên tại khu vực phía Bắc

Một số hình ảnh từ Chương trình : IMG 03961 Chương trình Đào tạo Kỹ năng Giao tiếp và Trình bày thuyết phục tại Hà Nội
IMG 0399 Chương trình Đào tạo Kỹ năng Giao tiếp và Trình bày thuyết phục tại Hà Nội
IMG 0427 Chương trình Đào tạo Kỹ năng Giao tiếp và Trình bày thuyết phục tại Hà Nội
IMG 0459 Chương trình Đào tạo Kỹ năng Giao tiếp và Trình bày thuyết phục tại Hà NộiIMG 0492 Chương trình Đào tạo Kỹ năng Giao tiếp và Trình bày thuyết phục tại Hà NộiIMG 0500 Chương trình Đào tạo Kỹ năng Giao tiếp và Trình bày thuyết phục tại Hà Nội
IMG 0504 Chương trình Đào tạo Kỹ năng Giao tiếp và Trình bày thuyết phục tại Hà Nội

Các Chương trình đào tạo thường xuyên đào tạo tại Doanh nghiệp:

đào tạo bán hàng  – Kỹ năng giao tiếp – đào tạo thuyết trình – Kỹ năng làm việc nhóm

Xem thêm thông tin Cuộc Sống Đúng Nghĩa tại:

www.cuocsongdungnghia.com – Facebook.com/Cuocsongdungnghiagroup –Youtube.com/cuocsongdungnghia