CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 LẦN 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 LẦN 2

Ngày 10 tháng 09 viện năm 2017 tại Hà Nội, Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108 tiếp tục tổ chức Chương trình đào tạo “Nâng Cao Tinh Thần Và Trách Nhiệm Trong Công Việc” dành cho các Anh Chị Điều Dưỡng

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :